ARKITEKTUR OG RÅDGIVNING

 

 

Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær repræsenterer et arkitektonisk nærvær overfor det liv, som bygherren ønsker rammer for. Indholdet og dermed de menneskelige relationer fortolkes som afgørende for bygningens indhold og udtryk. Ambitionen er at udvikle forhold mellem de menneskelige aktiviteter og bygningens rum, form, proportioner, lys, farve og materialer.


Disse forhold er afgørende for vores sind og vore omgivelser, hvor de som visuel og mental tilstedeværelse etablerer harmoni og sammenhænge, vi alle er en del af.
Vores ambition og ønske er at indgå i en konkret og direkte dialog om byggeriets indhold og forventninger. Denne dialog vil være grundlaget og inspirationskilden til den specifikke udarbejdelse af forslag til projekt, tids- og handlingsplan samt økonomi.


Vi har stor erfaring i samarbejdet med politisk ledede kulturer. Der udføres rådgivning for byggeri af almene boliger for mange af landets kommuner og regioner.


Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær yder uafhængig rådgivning, hvor projektgruppe og rådgivningsydelser tilpasses den specifikke opgave.


Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær rådgiver indenfor alle arkitektfaglige grene og indgår heri som kompetent og konstruktiv samarbejdspartner.

 

Vi har erfaring med: