FACADERENOVERING OG NYE TAGBOLIGER

 

 

Projektbeskrivelse:

Der udføres en gennemgribende renovering af den bevaringsværdige ejendom, Klampenborggaard på Dyrehavevej. Ejendommen er tegnet af arkitekt Rasmus Jensen og opført i 1903 - 1906. Efter renoveringen vil bygningen fremstå med en pudset hvid facade med en sandfarvet base. Der foretages en komplet vinduesudskiftning. 

Desuden er der udført et projekt på etablering af 12 nye taglejligheder i det eksisterende tag. Projektet anviser en tilføjelse af nye kviste og altaner, hvor ejendommens arkitektur og æstetik respekteres. Mod gaden bevares taghældningen, og der etableres kviste, som indordner sig i størrelse, udseende og placering. Mod gården ændres hældningen for at opnå større rumlighed samt forbedret udsyn og lysforhold i lejlighederne. Ændringen i taghældningen ses ikke udefra. I projektet planlægges det ligeledes, at de øvrige lejligheder får etableret altaner eller franske altaner mod gården. 

 

Fakta:

Byggeår: 2017 - 2018

Bygherre: JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) 

Status: Under udførelse

Nøglemedarbejdere: Emilie Vestergaard Larsen, Allan Wright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print