NYHEDER 2014

 

 

 Uge 49

 

o For JØP (Juristerne og Økonomernes Pensionskasse) er H&E i gang med at projektere en ny tagetage med fem tre-værelseslejligheder på Hvidovre Torv. Der tilføres nyt tag, nye kviste samt altaner på den eksisterende facade.

 

Trappeopgangen renoveres og vinduer samt facadedøre udskiftes. De eksisterende lejligheder renoveres løbende i forbindelse med fraflytning. Vi sender udbudsmateriale medio januar til en licitation i februar.

 

 

 

Illustration af en taglejlighed. Foto af eksisterende bygning set fra gården. Kilde: Eget arkiv

 

 

 

November

 

Uge 46

 

H&E er traditionen tro sponsor på Den Gyldne Grundtvig 2014, der hvert år uddeles af Odder Højskole. Prisen tildeles en person, organisation eller en forening, der har ydet en indsats for højskoletanken og højskolebevægelsens forsatte eksistens i den danske samfund.

 

I år gik den kulturelle pris til poeten og sangskriveren Jens Rosendal, der bl.a. står bag "Du kom med alt det der var dig" i Højskolesangbogen. 

 

Vi ønsker Jens Rosendal tillykke med prisen.

 

 

Kilde: Odder Højskole

 

 

Oktober 

 

Uge 44 

 

o Ny Frydenholm Plejecenter på Kongevejen i Holte er nu på vej op af jorden igen, efter det gamle plejehjem blev revet ned og fjernet hen over sommeren.

 

Bygherren er Rudersdal Kommune og projektet opføres i totalentreprise af HHM a/s.

Huset er tegnet af Entasis Arkitekter, ingeniører er Lemming & Eriksson as og Marianne Levinsen er landskabsarkitekt.

 

I alt opføres der 59 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Den gamle villa indgår i projektet som daghjem og administration.

 

H&E er bygherrerådgivere for Rudersdal Kommune.

 

 

 

Kilde: Eget arkiv

 

Julie Bendix Andreasen er blevet ansat som arkitekt på tegnestuen. Julie har bred erfaring med konceptudvikling og kreativt arbejde indenfor sundhedsarkitektur, hvor Julie bl.a. har stået i spidsen for udarbejdelsen af et designkoncept til et større dansk sygehusbyggeri.

 

Endvidere har Julie varetaget og løst opgaver indenfor stort set alle faser af en byggeproces - Lige fra indledende bygherrerådgivning, skitsering, analyser til udførelse.

 

Vi byder Julie velkommen og glæder os til det fremtidig samarbejde.

 

 

 

  

Uge 43

 

 

 

 

Uge 41 

 

o  H&E er i samarbejde med LOOP Architects blevet tildelt 1. præmie for vores forslag til en ny bebyggelse i den nye bydel, NYE, ved Elev for Tækker Group. 

 

 

 

 

o H&E har været på studietur i det jyske. Vi besøgte nyopførte byggerier, byggerier med år på bagen samt byggerier under opførsel, hvor H&E har varetaget/varetager forskellige ydelser.  

 

Vi besøgte to forskellige skoler (Odder Højskole og Gråsten Landsbrugsskole), der på forskellig vis varetager elevernes interesser i form af nye boligfløje med fælles faciliteter, tilbygning til moderne lydstudie samt en udbygning af faglokaler for kunst, design og film/tv.

 

Gråsten Landbrugsskole styrker skolens faglige og sociale kapacitet med undervisnings-, motions- og cafeudvidelsen, hvor farverne bidrager til et spændende ungt, moderne og inspirerende miljø. Naturskolen, et tilbud fra landbrugsskolen til folkeskoler, udgør et fleksibelt undervisningslokale med indbygget bålsted inspireret af naturen med skind på siddepodierne og udstoppede dyr.

 

Vi besøgte Bredballe Plejecenter og ældreboliger (Slotsager), opført primo 2000, der består af seniorvillaer, plejeboliger, centerbygning og ældreboliger. Vi havde fornøjelsen af en beboer, der aldring har fortrudt sin bolig, ifølge ham var den "fabelagtig". Inspirerende med positiv tilbagemelding fra en erfaren beboer.

 

Slutteligt besøgte vi en række byggerier til plejekrævende borgere, hvor form, farver og indretning spiller en afgørende rolle for borgernes velbefindende. Heraf Kobbelgården i Fredericia, hvor bygningens hovedgreb med sin stjerneform sikrer en stærk tilknytning til udearealet og det åbne fællesrum er nuanceret ned nicher og opholdsmuligheder, der giver rum til at deltage i fællesskabet i store eller små grupper.

 

Vi vil gerne takke de medarbejdere, der viste os rund og sørgede for en lærerig, inspirerende og spændende dag. 

 

Kilde: Eget arkiv 

 

 

 

Uge 40

 

o H&E takker for dette års ArkIng Cup i Riddehuset - Et branchearrangement for alle arkitekt- og ingeniørvirksomheder i Aarhus. Vi ser frem til at gentage succesen næste år. 

 

o H&E bygger videre på vores seriøse arbejde med farver, rum og mennesker. Aktuelt har vi fået til opgave at farvesætte retspsykiatrien i Aalborg og Aarhus.

 

Kilde: Eget arkiv

 

 

September

 

 

Uge 39

 

o Byggearbejderne er gået i gang med den nye spisesal på Samsø Efterskole.

 

 

Kilde: Eget arkiv

 

o Der er afholdt licitationen på Retspsykiatrien i Viborg og byggearbejderne sættes i gang i uge 40. 

 

o Byggearbejderne er gået i gang med den nye værelsesfløj på Grundtvigs Højskole.

 

 

Kilde: Eget arkiv

 

 

 

Uge 37

 

Det gamle Frydenholm er nu fjernet, og totalentreprenør HHM as forbereder byggegrunden, så der kan opføres 59 nye plejeboliger på det Nye Frydenholm.

 

Kilde: Eget arkiv

 

 

 

August

 

Uge 36

 

o Opmåling af lejlighed. Tagetagen på Globen Flakket (Aarhus C) ombygges og indrettes til ny penthouse lejlighed med udsigt til Dok. 1 og Europahuset.

 

1. og 2. sal indrettes og ombygges til nye kontorlejemål. 

 

 

 

 

o I denne uge siger vi velkommen til Hans Kristoffersen, der er ansat som bygningskonstruktør (tv) og vores nye praktikant, Tim Frank Daugaard (th).

 

Vi glæder os til et spændende samarbejde og byder de nye på holdet velkommen.

 

 

 

o I august blev der holdt rejsegilde på 24 handicapboliger i Korsør. Rejsegildet var godt besøgt af håndværkere, naboer samt de fremtidige beboere. Byggeriet opføres af BoligKorsør, men skal drives af Center for handicap i Slagelse Kommune.

 

BoligKorsør arbejder intenst på at gøre boligområdet i og omkring Fasanstien interessant for både de beboere, der bor i området, men også for at tiltrække nye beboere til boligområdet.

Der reduceres lige nu med ca. 100 boliger og de resterende boliger forbedres med nye vinduer, lukkende altaner og et renoveret udeareal.

 

H&E er bygherrerådgiver for etape 1, 24 handicapboliger og reduktion af boligantallet. Forbedringsprojektet varetages af et andet rådgiverteam. 

 

 

Kilde: Eget arkiv

 

 

H&E har været til indvielse af det nye køkken på Rønde Idrætscenter, hvor vi er totaltrådgiver. Farverne i køkkenet tager udgangspunkt i centrets logo samtidig med, den røde farve symboliserer kød og den grønne

frugt og grønt.   

 

 

Kilde: Eget arkiv

 

 

 

Uge 33

 

Arkitek