OPGAVER

 

 

 

Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær har opbygget en stor erfaring med rådgivning indenfor almene plejeboliger og specialhjem for handicappede borgere.


Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær udfører bygherrerådgivning for mange af landets kommuner og regioner.

 

Vores faglige specialekompetencer er rådgivning for nybygning, ombygning og renovering af bolig- og institutionsbyggeri.


Vi rådgiver for undervisningsinstitutioner med særlig interesse i hvorledes nutidige studiestrukturer implementeres og underbygges med arkitektoniske relationer.

 

Vi rådgiver for sundhedssektoren, både somatisk og psykiatrisk sygehusbyggeri.


Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær udfører 1- og 5 års eftersyn for Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, BvB.


Vi besidder ved siden af rådgivningen for bolig- og undervisningsbyggeri, en lang række erfaringer med opgaver indenfor alle arkitektfaglige grene.


 

YDELSER & KVALITET


Vores proces fra skitsering til projektering går gennem Autodesk Revit og Autocad, hvor vi arbejder 3d gennem alle projektets faser. 

Undervejs i processen sikres kvaliteten af bl.a. rumlige relationer, funktionelle sammenhænge, mængder, dagslys, materialer og arkitektur gennem 3d skitsering og projektering samt visualiseringer via 3D Studio Max.
Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær kvalitetssikrer rådgivningsydelser i henhold til, af DANSKE ARK, udarbejdet kvalitetshåndbog, DS/ISO 9001 : 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print